Posted in Poem

Araw Ko Ito..

Habang inaantay ang oras..

Na mag tick ng 12’oclock

Bumabyahe pauwe..

At nagmuni-muni..

Sa mga taon na nagdaan..

Mga problemang pinagdaanan..

Mga luha pumatak..

Mapalungkot at saya..

Mga ngiting tagumpay..

At halakhak na ibinigay..

Kasama ang pamilya, kaibigan at kakilala..

Lahat ng aking karanasan..

Na nagpamatured ng kaisipan..

Sa tatlumpu’t siyam na taon o apat na daan anumnapu at walo buwan..

Sa lahat ng biyaya ng Maykapal..

Maraming Salamat..

Sa mga taong nakasalamuha ko at naging bahagi nito..

Sa mga tao na palagi nagdarasal para sa akin..

At sa mga taong nagmamahal sa akin ng lubos..

Mahal ko rin kayo..

Cheers.. Salubungin natin ang panibagong buhay..

Ituloy ang paglalakbay.. đŸ™‚

(my poem written on 19th June 2019)

Author:

a simple person, who loves to eat, travel and compose some poems or write-ups.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s