Posted in Poem

Sa Kaibuturan ng Aking Isipan

Habang naglalakad

May balitang nasagap

Na magbabaliktanaw

Sa mga nakaraang araw

Na yung dating ngiti

Sa aking mga labi

Ay tila mapapalitan

Nang tumataghoy na

Damdamin at mga Dasal

Na nawa’y dinggin

Ng Poong Maykapal

(my poem written on 9th July 2012)

Author:

a simple person, who loves to eat, travel and compose some poems or write-ups.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s