Posted in Poem

Salamat Sa Musika

Sa isang sulok ng Maynila

Ika’y nakilala

At sa pagtugtog ng inyong musika

Pansamantalang nakalimutan

Ang problema

Salamat aking kaibigan

Kahit sa munting panahon lamang

Nakita ko ang mundong kakaiba

Ninyong mga banda.

(my poem written on August 2007 for J.P )

Author:

a simple person, who loves to eat, travel and compose some poems or write-ups.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s